Løn

LØN

Lønberegning og -indberetning

  • Søgning af refusion ved sygdom og barsel
  • Afstemning af A-skat, AM-bidrag og feriepenge
  • Afstemning af E-indkomst

Varetagelse af løn er også en af vores spidskompetencer. Vi benytter det lønsystem, vores kunder har i forvejen eller kan være behjælpelige med at oprette en ny aftale. Vi beregner løn og varetager indberetning via lønsystem.

Skal du søge om refusion ved sygdom og barsel, har vi også god erfaring i det.

Vi sørger selvfølgelig for afstemning af A-skat, AM-bidrag og feriepenge samt af E-indkomst.